آدرسهای مرتبط

خبرنامه

عضويت در خبرنامه
نام

آدرس ايميل
پیوست
انصراف
به آرامی آغاز به مردن می کنی , اگر سفر نکنی ، اگر چیزی نخواهی ، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی ، اگر از خودت قدردانی نکنی . به آرامی آغاز به مردن میکنی، زمانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند. تو به آرامی آغاز به مردن می کنی ، اگر هنگامیکه با شغلت،یا عشقت شاد نیستی،آنرا عوض نکنی ، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی ، اگر ورای رویاها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی .... به آرامی آغاز به مردن میکنی، اگربرده عادات خود شوی ، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی .... اگر روزمرگی را تغییر ندهی ، اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی ، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی. امروز زندگی را آغاز کن! امروز مخاطره کن ! امروز کاری بکن !نگذار که به آرامی بمیری . . . شادی را فراموش نک!
و با هم بخوانيم چاپ ارسال به دوست

و با هم بخوانيم

عشق                          عشق مي آفريند
عشق                          زندگي مي بخشد
زندگي                         رنج بهمراه دارد
پس رنج مي تواند از جنس زندگي و از جنس عشق و در نهايت دوست داشتني باشد .

چرا ما از رنج فرار مي كنيم رنج هم جزئي از زندگي است . رنج را بپذيريم و بدانيم براي چي و چه كسي رنج مي كشيم .

رنج دلشوره مي آفريند .

دلشوره                     جرات مي بخشد
جرات                      اعتماد به همراه دارد
اعتماد                      اميد مي آفريند
اميد                         زندگي مي بخشد
زندگي                     عشق مي آفريند
عشق                      عشق مي آفريند
و اگر كسي بار ديگر بذر افشاند انسانيت مي تواند دگر بار به اوج شكوفائي رسد

 
< بعد   قبل >

نظر سنجی

نظر شما راجع به سایت موسسه چیست
 

جستجو

 

Advertisement