آدرسهای مرتبط

خبرنامه

عضويت در خبرنامه
نام

آدرس ايميل
پیوست
انصراف
به آرامی آغاز به مردن می کنی , اگر سفر نکنی ، اگر چیزی نخواهی ، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی ، اگر از خودت قدردانی نکنی . به آرامی آغاز به مردن میکنی، زمانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند. تو به آرامی آغاز به مردن می کنی ، اگر هنگامیکه با شغلت،یا عشقت شاد نیستی،آنرا عوض نکنی ، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی ، اگر ورای رویاها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی .... به آرامی آغاز به مردن میکنی، اگربرده عادات خود شوی ، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی .... اگر روزمرگی را تغییر ندهی ، اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی ، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی. امروز زندگی را آغاز کن! امروز مخاطره کن ! امروز کاری بکن !نگذار که به آرامی بمیری . . . شادی را فراموش نک!
رشد جنسي كودكان وچگونگي پاسخ به سئوالات آنها چاپ ارسال به دوست
مقالات
Article Index
رشد جنسي كودكان وچگونگي پاسخ به سئوالات آنها
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4

رشد جنسي كودكان وچگونگي پاسخ به سئوالات آنها

 
مقدمه:
ممكن است عنوان اين بحث مفهوم دقيقي نداشته باشد ، اما به دليل اهميت آن و بسته بودن آن و اينكه اين مسئله با تمام مشكلاتي كه دارد رشد مي كند و ادامه پيدا مي كند ضرورت بحث را ايجاب كرده است .

ما در اين مبحث ياد مي گيريم:

1- از بدو تولد كودك برنامه هايي را در نظر داشته باشيم .

2- فرهنگ گفتگو در رابطه با اين مسائل با مسائل ديگر تفاوتي ندارد.

3- گفتگوي ذهني چيست ؟ و در كودكان به چه صورت است؟

4- كودكان در هر زمينه اي با يكديگر متفاوتند .

5- هويت كودكان و نقش والدين .

6- طبقه بندي ژان پياژه در رشد .

7- حاضر كردن كودكان به چه صورت بايد باشد ؟

8- حمام رفتن كودك با پدر و مادر بايد به چه صورت باشد ؟

9- پوشش كودكان در سنين6-3 سالگي .

1۰ - بازيهاي كودكان در سنين حساس 6-3 سالگي .

11- بلوغ زودرس چيست و علل آن كدامند ؟

12- با بلوغ جنسي پسران چه كنيم ؟

13- با بلوغ جنسي دختران چه كنيم ؟

14- نحوه پاسخگويي به سئوالات جنسي كودكان .

1ـ از بدو تولد كودك برنامه هايي را در نظر داشته باشيم :

از بدو تولد رفتارهاي طبيعي كودكان را طبيعي بدانيم و اگر زماني كودكي در رابطه با موضوع بحث سئوالاتي كرد وحشت نكنيم و آنرا غير طبيعي ندانيم و تصور اينكه در محيط كودك بد آموزي وجود داشته از ذهن پاك كنيم و سوالات زيستي كودك را طبيعي بدانيم .

خونسردي خود را هنگامي كه كودك سئوالاتي مي كند يا برخوردهايي كه سابقه نداشته حفظ كنيم كه اين خود يكي از راههاي درمان است . برخورد بد والدين خصوصا در رابطه با اعمالي كه در كودك سابقه نداشته و عكس العمل شديد آنها باعث مي شود انجام آن عمل در ذهن كودك پايدار بماند چيزي كه ما نمي خواهيم در ذهن كودك باقي بماند .

2ـ فرهنگ گفتگو در رابطه با اين مسايل با مسايل ديگر تفاوتي ندارد .

طرز صحبت با بچه ها را كمي دقيق تر بكنيم و در مورد احساس كه مي خوا هيم حرفمان براي بچه حرفي ماندني باشد بايد سعي كنيم اين طرز صحبت را تمرين كرده و به كار گيريم و اثرات آن را حس كنيم .

اگر با كودك با ترديد و ارعاب پيش برويم واز قدرت و بزرگي خود در صحبت با او استفاده كنيم كودك كم كم نسبت به اين نوع صحبت ضد ضربه شده و بي اهميت ميشود و تكرار اين مسئله تكرار كار زشت

را به دنبال خواهد داشت .
مثلا اگر مي خواهيم بچه را از خطر يك كار محافظت كنيم نبايد اتفاقي را كه احتمال دارد برايش رخ دهد جلوي چشمانش بياوريم به طور مثال وقتي مي بينيم كودكي از يك بلندي بالا ميرود دائما به او تذكر ندهيم و صحنه افتادن را جلوي چشمانش نياوريم . اغلب ما هنگام روبرو شدن با اين گونه صحنه ها مي گوييم : ( نرو بالا مي افتي سرت مي شكنه - دستت مي شكنه - پات زخم مي شه - سرت خون مياد و . . . ) در واقع اولين چيزي كه مي گوييم تصوير افتادن يا تصوير اتفاق بدي است كه احتمال دارد رخ دهد براي اين كه مي خواهيم نهايت آن عمل را به او نشان دهيم و با وجود آوردن اين تصور او بترسد و دست از ادامه عملش بردارد . اين رفتار ما تا جايي پيش مي رود كه به صورت تكه كلام در مي آيد . نتيجه اينكه هنگامي كه مي خواهيم جلوي كاري را بگيريم يا عملي را كه كودك انجام مي دهد چه خوب است كه يك جمله مثبت به كار ببريم تا در جهت حفاظت او كمك كرده باشيم . مثلأ هنگامي كه كودك از ارتفاع بالا ميرود بايد گفت : « با دقت بيشتري بالا برو » در مورد تمام اعمال كودك مي توان همين روش را به كار برد .

 
«عوض كردن عمل بسيار مشكل است اما هدايت آن به راحتي امكان پذير است »

 
نتيجه خوب فكر كردن                      خوب پيش آمدن

آن چيزي كه مي خواهي                    همان رخ خواهد داد

 
پس بنا براين نيروهاي خود وكودكان را هم سو كنيد و در جهت هدايت رفتار او بكوشيد نه در جهت منع رفتار او هنگامي كه مي خواهيم واقعا به كودك آسيب نرسد با ارعاب او را سست نكنيم ـ تزلزل در كارش ايجاد نكنيم . حمايت از كودك و حفاظت از كودك در جهت كاري كه انجام مي دهد و تقويت ذهن او مد نظر ماست .

اما زماني است كه مي خواهيم عملي كلا انجام نشود به كل بايد جلوي عمل را گرفت . حداقل كاري كه مي توان انجام داد در مورد كودكي كه در حال انجام كار است و ما دسترسي به او نداريم يا نمي توانيم جلوي كارش را بگيريم اين است كه به او راه احتياط كردن ـ مواظب بودن ـ جمع بودن حواس را ياد مي دهيم .

3ـ گفتگوي ذهني چيست ؟ و در كودكان به چه صورت است ؟

علم روانشناسي مي گويد ما به عنوان آدم بزرگها يك سري گفتگوي ذهني با خود داريم اما كودكان به دليل اينكه اطلاعات ذهني كمي دارند گفتگوي ذهني كمي هم دارند . نكته مهم اينجاست كه گفتگوي ذهني كودكان جملاتي است كه از طرف ما به آنها گفته مي شود ، اطلاعاتي است كه از طرف ما به آنها داده مي شود ،چيزي كه در واقع يادش مي آيد و تشكيل يك گفتگوي ذهني را براي او مي دهد حرف ماست .

سيستم مغز در كودكان مثل كامپيوتر است به همان ترتيب كه در كامپيوتر اعداد و كد ها هستند كه تبديل به تصاوير مي شوند در مغز كودك هم كلمات و حرفهاي ما تبديل به تصوير مي شوند و براي او تصور ذهني به وجود مي آورند . اگر ما به كودك مي گوييم « از پله ها بالا نرو مي افتي يه جات درد مي گيره » مي بنيم كه كودك به كار خود ادامه مي دهد در واقع عرف ما تبديل به تصوير افتادن در ذهن او شده ودر نتيجه او آمادگي بيشتري براي افتادن پيدا مي كند .

نتيجه علمي اين بررسي اين است كه : زماني كه ما تصوير منفي با گفتار منفي در كودك ايجاد مي كنيم نه تنها جلوي كار او را نمي گيريم بلكه تصوير ذهني منفي تمركز كودك را به هم زده و باعث بوجود آمدن آسيب سيستم فكري در او شده ودر كودك آمادگي بيشتري براي شكست بوجود مي آيد .

منحرف كردن فكر كودك از جهت كاري كه انجام مي دهد نه تنها كمكي به حفاظت كودك نمي كند بلكه به استعداد او در شكست و يا اتفاقي كه ما پيش بيني مي كنيم و تمايلي به رخ دادن آن نداريم كمك مي كند .

4ـ كودكان در هر زمينه اي با يكديگر متفاوتند :

كودكان با يكديگر متفاوتند و اين تفاوت ذاتي است . كودكان در زمينه هاي مختلف مثل « كم حرفي يا پر حرفي ـ كم تحركي يا پر تحركي ـ كم خوري يا پر خوري و . . . » با يكديگر تفاوت دارند .

كودكان حتي در بروز مسايل جنسي نيز با هم متفاوتند كودكاني هستند كه به راحتي سو الات خود را مطرح مي كنند و يا كودكاني كه سو الات خود را مطرح نمي كنند اما بايد بدانيم كه مسايل جنسي براي همه كودكان تقريبا يكسان است و بوجود آمدن سوالات جنسي براي همه آنها كاملا امري طبيعي است اما نكته اي كه مهم است اين است كه كودكاني هستند كه اين مسايل را مطرح مي كنند و كودكاني هستند كه مطرح نمي كنند . ما نبايد تصور كنيم كودكي كه سوالات جنسي از ما مي كند دچار انحراف شده و يا تحت تأثير بد آموزي محيط قرار گرفته بلكه بايد بدانيم كه چگونه بايد به سوالات او پاسخ دهيم و چگونه خونسردي خود را در مقابل اين سوالات حفظ كنيم .

5ـ هويت يابي كودكان و نقش والدين :

رفتارها و گفتار هاي پدر و مادر در هويت يابي فرزندان بسيار مهم است .

مادران و پدران پرخاشگر ـ‌ سلطه جو و يا روابط سرد عاطفي باعث مي شود كودك هويت خود را گم كند يكي از انحرافات جنسي كه در واقع نتيجه هويت تزلزل پذير و نا پايدار آدمي است در خانواده هاي خشن يكي از انحرافات جنسي كه در واقع نتيجه هويت تزلزل پذير و نا پايدار آدمي است در خانواده هاي خشن و خشك و در خانواده اي كه روابط والدين به گو نه اي سرد و بي روح است شكل مي گيرد .

هم جنس بازان در محيط خانواده اي رشد پيدا كرده اند كه مادر با خشونت با ديگر اعضا خانواده برخورد كرده است و يا با دادن القاب و عناوين زشت به همسر خود باعث گم شدن هويت كودك خود شده . بنابراين پسراني كه در اين خانواده هستند به پسر بودن خود شك مي كنند و نسبت به پسر بودن خود احساس بدي پيدا كرده و خود را طوري مي پندارند كه از پس يك زن بر نخواهند آمد بنابراين كشش آنها به سوي هم جنس خود خواهد بود . در واقع مي توان گفت : كودكاني كه حس ناتواني در جنس خود مي كنند درونگرا و تمايل به جنس مقابل پيدا مي كنند و در نقش جنس مخالف ظاهر مي شوند .

سوء استفاده هاي جنسي در اينگونه كودكان بسيار راحت تر و بيشتر از كودكاني است كه در خانواده هاي گرم و پر محبت رشد كرده اند .

 
« دادن نقش يك پدر يا مادر در بازيهاي كودكان به تقويت حس پدر يا مادر بودن كمك مي كند » 
< بعد

نظر سنجی

نظر شما راجع به سایت موسسه چیست
 

جستجو

 

Advertisement