آدرسهای مرتبط

خبرنامه

عضويت در خبرنامه
نام

آدرس ايميل
پیوست
انصراف
به آرامی آغاز به مردن می کنی , اگر سفر نکنی ، اگر چیزی نخواهی ، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی ، اگر از خودت قدردانی نکنی . به آرامی آغاز به مردن میکنی، زمانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند. تو به آرامی آغاز به مردن می کنی ، اگر هنگامیکه با شغلت،یا عشقت شاد نیستی،آنرا عوض نکنی ، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی ، اگر ورای رویاها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی .... به آرامی آغاز به مردن میکنی، اگربرده عادات خود شوی ، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی .... اگر روزمرگی را تغییر ندهی ، اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی ، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی. امروز زندگی را آغاز کن! امروز مخاطره کن ! امروز کاری بکن !نگذار که به آرامی بمیری . . . شادی را فراموش نک!
رشد جنسي كودكان وچگونگي پاسخ به سئوالات آنها چاپ ارسال به دوست
مقالات
Article Index
رشد جنسي كودكان وچگونگي پاسخ به سئوالات آنها
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4


توصيه اي براي كنترل كودكان در رابطه با استفاده از وسايل ارتباط جمعي :

آيا شما حاضر هستيد كودك خود را به دست پرستار غريبه اي بسپاريد يا اينكه پرستار غريبه اي را به خانه خود راه دهيد و چندين ساعت كودكتان را زير دست اين مربي پرنفوذ رها كنيد . تلويزيون حكم اين مربي را در خانه شما دارد .

تلويزيون در حد بسيار محدود سرگرمي كودك مي تواند باشد اما زياده روي در آن مي تواند او را در دريابي از اطلاعات نامفهوم غرق كند و اين يك بار سنگين رواني براي او به وجود خواهد آورد و اولين آسيب او بر روي تمركز كودكان است .

تصوير سازي تلويزيون مي تواند از تصوير سازي خود به خود در ذهن كودك جلوگيري كند و جلوي تخيلات او را مي گيرد . و اين جلوگيري از رويا پردازي كودك دشد ذهني او را كاهش مي دهد . در نتيجه در كودك قدرت تصميم گيري ضعيف مي شود و تلويزيون در واقع به او مي گويد حالا بنشين و فقط نگاه كن بدون اينكه عملي انجام دهيد . كامپيوتر هم مثل تلويزيون عمل مي كند زمان بازي با كامپيوتر نبايد بيشتر از 30 دقيقه طول بكشد زيرا اگر بيشتر از اين حد باشد كودك پرخاشگر شده و تحت تاثير هيجانات غير قابل تخليه قرار مي گيرد .

آسيب ديگري كه ناشي از تلويزيون است افت تحصيلي كودك مي باشد . كم حوصلگي براي انجام كارهايي كه احتياج به زمان زيادي دارد . چاقي مرضي كه ناشي از نشستن چند ساعت جلوي تلويزيون است عارض مي گردد .

وقتي كودك همراه شماست و يك صحنه انفجاري مي بيند شما با تمام ذهنيات قبلي خود و با دانستن اينكه در اينجا بدن با گريم يا صحنه پردازي دخيل بوده به تصوير نگاه مي كنيد اما كودك واقعي نبودن تصاوير را درك نمي كند و همه صحنه ها را واقعي مي داند.

« حادثه تلويزيون در حدود سني 5 سالگي به وجود مي آيد . »

  
< بعد

نظر سنجی

نظر شما راجع به سایت موسسه چیست
 

جستجو

 

Advertisement