به آرامی آغاز به مردن می کنی , اگر سفر نکنی ، اگر چیزی نخواهی ، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی ، اگر از خودت قدردانی نکنی . به آرامی آغاز به مردن میکنی، زمانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند. تو به آرامی آغاز به مردن می کنی ، اگر هنگامیکه با شغلت،یا عشقت شاد نیستی،آنرا عوض نکنی ، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی ، اگر ورای رویاها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی .... به آرامی آغاز به مردن میکنی، اگربرده عادات خود شوی ، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی .... اگر روزمرگی را تغییر ندهی ، اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی ، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی. امروز زندگی را آغاز کن! امروز مخاطره کن ! امروز کاری بکن !نگذار که به آرامی بمیری . . . شادی را فراموش نک!
درباره ما چاپ ارسال به دوست
در هیچ زمانی بیش از امروز نیاز به فتون زندگی بهتر با استفاده از روانشناسی حس نمی شده است با سرعتی که دنیا متحول شده فناوری پیشرفت کرده و سرعت ارتباطات  با سلامت و بهداشت روانی تحریک پذیر بوده و اینجاست که روانشناسی در خدمت زندگی سالم ؛ خانواده سالم وانسان سالم است .
موسسه فرهنگی ، هنری هفت باور مفتخر است که در زمینه فرهنگی ؛ بخصوص خود شناسی ،خود سازی و رسیدن به حال بهتر توانسته قدم بردارد و این بار سایت هفت باوردر خدمت هموطنان از راه دور و نزدیک است.
انسان نیاز دارد به فرمایش مولانا بداند از کجا آمده ؛ آمدنش از برای چه بوده  در چند روز  عمر چه اثری می خواهد از خود به جا بگذارد و بقول روانشناسان در مکتب معنا درمانی ؛ معنای زندگی او در چیست ؟
ما معنای زندگی خود را در مفید و اثر گذاز بودن پیدا کردیم ؛ سعی کردیم همگام با یاران خود شناسی – خود سازی قدم بر داریم و راه را نور بتابانیم تا شما با قدم های استوار تر پیش بروید. خداوند یارو یاور انسان هایی باشد  که به غیر از خود به دیگران هم می اندیشند و قلبشان برای همنوع می طپد ؛ از شادی دیگران خوشحال و از غم آنها دردمند می شوند و همواره میخواهند انسانی مفید و اثر گذار باشند. این مهم در بیست و چند سال گذشته از طریق حضور در هیئت تحریریه زن روز و شرکت زنگ تفریح و تاسیس  شرکت اندیشه بزرگان و حضور در کتابخانه مرکزی پارک شهر و همکاری با موسسات فرهنگی هنری دیگری چون کوکب شب و تاسیس موسسه فرهنگی هنری هفت باور میسر شده است.
با ما در تماس باشید.
 

نظر سنجی

نظر شما راجع به سایت موسسه چیست
 

جستجو

 

Advertisement