آدرسهای مرتبط

خبرنامه

عضويت در خبرنامه
نام

آدرس ايميل
پیوست
انصراف
به آرامی آغاز به مردن می کنی , اگر سفر نکنی ، اگر چیزی نخواهی ، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی ، اگر از خودت قدردانی نکنی . به آرامی آغاز به مردن میکنی، زمانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند. تو به آرامی آغاز به مردن می کنی ، اگر هنگامیکه با شغلت،یا عشقت شاد نیستی،آنرا عوض نکنی ، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی ، اگر ورای رویاها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی .... به آرامی آغاز به مردن میکنی، اگربرده عادات خود شوی ، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی .... اگر روزمرگی را تغییر ندهی ، اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی ، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی. امروز زندگی را آغاز کن! امروز مخاطره کن ! امروز کاری بکن !نگذار که به آرامی بمیری . . . شادی را فراموش نک!
12 نتیجه باور نکردنی خنده چاپ ارسال به دوست


1.آیا می دانید که خنده باعث کاهش وزن می شود.

2.آیا می دانید که خنده سبب افزایش هورمون کورتیزول می شود و ایمنی بدن را در برابر بیماریهازیاد میکند!

3.آیا می دانید که خنده، گرفتن حمام اکسیژن وبه قولی دویدن در جاست!

4.آیا می دانید که خنده تعادل ظریف هورمونی ایجاد می کند!

5.آیا می دانید که خنده با بازدم انجام می شود و این کار سبب می گردد {co2}از خون خارج می شود!

6.آیا می دانید که خنده تعادل ضربان قلب {HR}را کاهش می دهد که این امر در سلامتی موثر است!

7.آیا می دانید که خنده به دلیل شستن co2از خون صورت را شفاف می کند!

8.آیا می دانید که خنده شادی می آورد همان طور که شادی خنده می آورد!

9.آیا می دانید که خنده قدرت یاد گیری را افزایش می دهد!

10.آیا می دانید که نقش خنده در کلاسهای درسی و آموزشی فوق العاده است!

11.آیا می دانید که خنده نشانه رضایت از وضعیت موجود است!

12.آیا می دانید که خنده نوعی تخلیه روانی است که تنشها واحساسات سرکوب شده را رها میسازد!

 

 
< بعد   قبل >

نظر سنجی

نظر شما راجع به سایت موسسه چیست
 

جستجو

 

Advertisement