آدرسهای مرتبط

خبرنامه

عضويت در خبرنامه
نام

آدرس ايميل
پیوست
انصراف
به آرامی آغاز به مردن می کنی , اگر سفر نکنی ، اگر چیزی نخواهی ، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی ، اگر از خودت قدردانی نکنی . به آرامی آغاز به مردن میکنی، زمانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند. تو به آرامی آغاز به مردن می کنی ، اگر هنگامیکه با شغلت،یا عشقت شاد نیستی،آنرا عوض نکنی ، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی ، اگر ورای رویاها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی .... به آرامی آغاز به مردن میکنی، اگربرده عادات خود شوی ، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی .... اگر روزمرگی را تغییر ندهی ، اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی ، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی. امروز زندگی را آغاز کن! امروز مخاطره کن ! امروز کاری بکن !نگذار که به آرامی بمیری . . . شادی را فراموش نک!
كودكان آنگونه زندگي مي‌كنند كه آموخته‌اند چاپ ارسال به دوست

(( كودكان آنگونه زندگي مي‌كنند كه آموخته‌اند ))

اگر كودكي با انتقاد زندگي كند: مي‌آموزد كه محكوم كند.

اگر كودكي با عناد و دشمني زندگي كند: مي‌آموزد كه كينه‌جو باشد.

اگر كودكي با ترس زندگي كند: مي‌آموزد كه بهراسد.

اگر كودكي با ترحم زندگي كند: مي‌آموزد كه احساس بدبختي كند.

اگر كودكي با تمسخر زندگي كند: مي‌آموزد كه متزلزل باشد.

اگر كودكي با حسادت زندگي كند: مي‌آموزد كه حسود باشد.

اگر كودكي با شرمندگي زندگي كند: مي‌آموزد كه احساس گناه كند.

اگر كودكي با تشويق زندگي كند: مي‌آموزد كه اعتماد به نفس داشته باشد.

اگر كودكي با مقبوليت زندگي كند: مي‌آموزد كه عشق بورزد.

اگر كودكي با تأييد زندگي كند: مي‌آموزد كه خودش را دوست بدارد.

اگر كودكي با شناخت زندگي كند: مي‌آموزد كه در زندگي هدف داشته باشد.

اگر كودكي با تعاون زندگي كند: مي‌آموزد كه سخاوتمند باشد.

اگر كودكي با صداقت و انصاف زندگي كند: مي‌آموزد كه راستگو و درستكار باشد.

اگر كودكي با ايمني زندگي كند: مي‌آموزد كه به خود و اطرافيانش اعتماد داشته باشد.

اگر كودكي با دوستي و مهرباني زندگي كند: مي‌آموزد كه زندگي زيباست.

اگر كودكي با بردباري زندگي كند: مي‌آموزد كه صبور باشد.

اگر كودكي با تشويق زندگي كند: مي‌آموزد كه قدرداني كند.

و: اگر شما با آرامش زندگي كنيد: كودك شما مي‌آموزد كه بدون اضطراب زندگي كند.

راستي فرزند شما با كدامين زندگي مي‌كند

 
< بعد   قبل >

نظر سنجی

نظر شما راجع به سایت موسسه چیست
 

جستجو

 

Advertisement