درباره ما
در هیچ زمانی بیش از امروز نیاز به فتون زندگی بهتر با استفاده از روانشناسی حس نمی شده است با سرعتی که دنیا متحول شده فناوری پیشرفت کرده و سرعت ارتباطات  با سلامت و بهداشت روانی تحریک پذیر بوده و اینجاست که روانشناسی در خدمت زندگی سالم ؛ خانواده سالم وانسان سالم است .
موسسه فرهنگی ، هنری هفت باور مفتخر است که در زمینه فرهنگی ؛ بخصوص خود شناسی ،خود سازی و رسیدن به حال بهتر توانسته قدم بردارد و این بار سایت هفت باوردر خدمت هموطنان از راه دور و نزدیک است.
انسان نیاز دارد به فرمایش مولانا بداند از کجا آمده ؛ آمدنش از برای چه بوده  در چند روز  عمر چه اثری می خواهد از خود به جا بگذارد و بقول روانشناسان در مکتب معنا درمانی ؛ معنای زندگی او در چیست ؟
ما معنای زندگی خود را در مفید و اثر گذاز بودن پیدا کردیم ؛ سعی کردیم همگام با یاران خود شناسی – خود سازی قدم بر داریم و راه را نور بتابانیم تا شما با قدم های استوار تر پیش بروید. خداوند یارو یاور انسان هایی باشد  که به غیر از خود به دیگران هم می اندیشند و قلبشان برای همنوع می طپد ؛ از شادی دیگران خوشحال و از غم آنها دردمند می شوند و همواره میخواهند انسانی مفید و اثر گذار باشند. این مهم در بیست و چند سال گذشته از طریق حضور در هیئت تحریریه زن روز و شرکت زنگ تفریح و تاسیس  شرکت اندیشه بزرگان و حضور در کتابخانه مرکزی پارک شهر و همکاری با موسسات فرهنگی هنری دیگری چون کوکب شب و تاسیس موسسه فرهنگی هنری هفت باور میسر شده است.
با ما در تماس باشید.